Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดอบรมระบบประเมินพนักงานสายวิชาการ เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2561

          ศูนย์เทคโนโลยีด …

Read More »

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับสิทธิพิเศษดาวน์โหลดวินโดวส์และโปรแกรมจากไมโครซอฟต์ฟรี ผ่าน Microsoft Imagine Premium

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาข …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

  ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย อาจารย …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวยุค Thailand ๔.๐ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่าย AEC

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้รับความไว้วางใจ จากสำนักงา …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับสำนักแพทยศาสตร์ จัดประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตรศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับสำนักแพทยศาสตร์ จัดประ …

Read More »

ฝ่ายบริหารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 37

ฝ่ายบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลั …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานเว็บไซต์ 2 ภาษา

เมื่อวันศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทั …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้การต้อนรับคณะจาก Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย

  อาจารย์ ดร. อรรถโส  ขำวิจิตร  ผู้ …

Read More »

เปิดให้บริการ Forti Client VPN สำหรับใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

หมดปัญหาวันหยุดหรืออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ต้องกา …

Read More »