Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม


 

ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย อาจารย์ ดร.อรรถโส  ขำวิจิตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการหน่วยงาน การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งโครงการศึกษาดูงานจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน

 


 


 


 

 

 

Comments

comments

About wachirasak pokakorn