Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ฝ่ายบริหารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 37

ฝ่ายบริหารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 37

ฝ่ายบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37 (WUNCA 37Th) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ และได้ร่วมสังเกตการณ์การจัดงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม WUNCA ครั้งที่ 39 (WUNCA 39 Th )  ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

Comments

comments

About Janejira Phumduang