Home / ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  img_0035      img_0053

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8(B8) เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียน ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ปิดบริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกเหนือจากนั้นทางห้องปฏิบัติการยังให้บริการผลิตงานพิมพ์สำหรับนักศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยนักศึกษานำกระดาษมาเอง

2016_11_10-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-186

 ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • จองเครื่องผ่านระบบจองเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 • ก่อนเปิดเครื่องใช้งานให้สำรวจอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่อง เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ หูฟัง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มองเห็นจากภายนอกว่ามีอยู่ครบถ้วนหรือไม่ หากพบว่ามีอุปกรณ์ใดๆ ชำรุด สูญหาย ให้รีบแจ้งผู้ควบคุม LAB โดยทันที มิฉะนั้นหากมีการตรวจพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย นักศึกษาผู้ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
 • ห้ามถอดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์เองโดยเด็ดขาด 
 • ห้ามเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ ของระบบ (System Configuration) หากทำในชั่วโมงเรียนเมื่อเรียนเสร็จแล้วให้เปลี่ยนเป็นสภาพเดิม (Default Configuration หรือ Windows standard) ทุกครั้ง 
 • นักศึกษาจะต้องช่วยกันรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หากเกิดความเสียหายจาก อุบัติเหตุต่างๆ ต้องรีบแจ้งผู้ควบคุม LAB โดยทันที 
 • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นใดมาต่อเชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ซึ่งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายหลัก W.U.net และเครือข่าย Internet ดังนั้นนักศึกษาที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสาร จะต้องกระทำด้วยมารยาทและจริยธรรมอันดีโดยไม่สร้างความเดือดร้อนหรือรบกวนผู้อื่น 
 • ต้องไม่นำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือแสดงข้อความรูปภาพไม่เหมาะสมหรือขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 
 • งดเว้นการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาดผู้ดูแลห้องปฏิบัติการจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาภายในห้องปฏิบัติการหากนักศึกษาเข้ามาเพื่อการเล่นเกมส์ 
 • นักศึกษาและผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลิขลิทธิ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลไม่อนุญาตให้มีการละเมิดลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์โดยการทำซ้ำ โดยใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ Shut Down เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งปิดสวิตซ์อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ทุกครั้ง สำรวจอุปกรณ์ เก็บหูฟัง เมาส์ แป้นพิมพ์ เก้าอี้ เข้าที่ให้เรียบร้อย 

 

มาตรการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1.นักศึกษาที่ฝ่าฝืนระเบียบขั้นต้น โดยอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือโดยบังเอิญ ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการจะกล่าวตักเตือนด้วยวาจา

2.นักศึกษาที่ฝ่าฝืนระเบียบขั้นรุนแรง เกิดจากการละเมิดกฎโดยเจตนาหรือสร้างความเสียหายให้กับระบบ เช่น

 • ขโมยหรือพยายามขโมยอุปกรณ์หรือทรัพย์สินต่างๆ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • สร้างความเสียหายแก่โปรแกรมหรือข้อมูลหรือฮาร์ดแวร์ระบบ 
 • การใช้ระบบหรือพยายามเข้าใช้ระบบโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ พยายามขโมยรหัสผ่านหรือพยายามเจาะทะลุระบบรักษาความปลอดภัยทั้งของเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • การสร้าง Web Page ส่วนตัวที่แสดงออกในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบและศีลธรรม
 • ก่อความวุ่นวายที่ขัดต่อกฎของมหาวิทยาลัยหรือสร้างความเดือดร้อนรบกวนการทำงานของผู้ใช้อื่นในระบบและเครือข่าย W.U.net 
 • ละเมิดกฎซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง โดยเจตนา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะพิจารณา งดการใช้คอมพิวเตอร์นอกเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาและจะแจ้งชื่อผู้ที่ทำผิดระเบียบไปยังสำนักวิชาที่สังกัดให้รับทราบและแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยอีกทางหนึ่ง 

 

คอมพิวเตอร์ห้อง LAB1
จำนวน 71 เครื่อง 

HP Prodesk 400 G3, CPU Intel Core i5-6500@ 3.20 GHz, RAM DDR4 8 GB, Internal DVD RW drive, HD SATA 1 TB, จอภาพ WLCD 23 นิ้ว ,การ์ดจอแยก  nVidia Geforce GT 730 RAM 2 GB รองรับการประมวลผล Graphics และ 3D, ระบบปฏิบัติการ MS Windows  8.1 enterprise 64 บิต, โปรแกรมสำนักงาน MS Office 2010 Professional Plus

คอมพิวเตอร์ห้อง LAB2
จำนวน 121 เครื่อง

Dell OptiPlex 3020, CPUIntel  Core  i5 – 4590   @ 3.30 GHz, RAM DDR3  8 GB HD SATA 1 TB, Optical Drive DVD RW drive, จอภาพ Dell Wide LCD 23 นิ้ว, การ์ดจอแยก AMD  Radeon R5 240   RAM 1 GB รองรับการประมวลผล Graphics และ 3D, ระบบปฏิบัติการ MS Windows  8.1 enterprise 64 บิต, โปรแกรมสำนักงาน MS Office 2010 Professional Plus

คอมพิวเตอร์ห้อง LAB3
จำนวน 121 เครื่อง 

LENOVO รุ่น Think Centre CPU Intel Core i5 3470 @ 3.20GHz,RAM 8.0 GB Dual-Channel DDR3, HD SATA 465GB Seagate ST500DM002-1BC142 ATA, Optical Drive DVD RW drive, จอภาพ Lenovo D186wA (LEN LS1922wA) 19 นิ้ว การ์ดจอแยก  AMD Radeon R5 230/HD 6450 RAM 1 GB รองรับการประมวลผล Graphics และ 3D,ระบบปฏิบัติการ MS Windows  8.1 enterprise 64 บิต, โปรแกรมสำนักงาน MS Office 2010 Professional Plus

Network connectivity

ทุกห้องเชื่อมต่อเป็นระบบ Local Area Network และเชื่อมโยงกับ Internet ผ่านระบบเครือข่าย W.U.net

อุกรณ์สื่อโสตภายในห้อง

 1. เครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนและลำโพง ติดตั้งถาวรภายในห้อง พร้อมไมโครโฟนไร้สาย
 2. เครื่องฉายภาพ (Projector) พร้อมฉากรับภาพชนิดติดผนังหน้าห้อง
 3. จอ  TV ภายในห้องเชื่อมต่อกับเครื่องผู้สอน
 4. ระบบ Screen broadcasting สำหรับส่งภาพจากหน้าจอผู้สอนไปยังเครื่องผู้เรียนทุกเครื่อง