• บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับสิทธิพิเศษดาวน์โหลดวินโดวส์และโปรแกรมจากไมโครซอฟต์ฟรี ผ่าน Microsoft Imagine Premium