Home / ข่าวด้านความปลอดภัย / ขอความร่วมมือเข้าระบบการพิสูจน์ตัวตนสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอความร่วมมือเข้าระบบการพิสูจน์ตัวตนสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพื่อให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติตนถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ได้กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านถือปฏิบัติ ในการเข้าระบบพิสูจน์ตัวตนก่อนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดการใช้งาน คู่มือการ-Login-เครือข่ายสาย ระบบพิสูจน์ตัวตน สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ส่งมาด้วยนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ Call Center โทรศัพท์ภายใน 3400 หรือ นายจักรินทร์ ล้วนศิริ โทรศัพท์ภายใน 3448

Facebook Comments

About Janejira Phumduang

4 comments

 1. นฤมล ลักษณะกะชา

  น.ส.นฤมล ลักษณะกะชา รหัสนักศึกษา 60119310 ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากลืมรหัสผ่านค่ะ

  • wichukorn dandecha

   แนะนำให้เข้ามาติดต่อที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัลครับ

 2. สุรเดช

  จะ logout ยังไงครับ
  ควจจะมีหน้าจอให้ logout หรือเปล่าครับ
  แบบที่เห็นว่า logout อยู่เครื่อง ไหนบ้าง
  แล้วให้เลือก logout

  พอดีว่าต้องดูแลเครื่อง server ของ หน่วยงานหลายเครื่อง
  ตอนนี้ลำบากมาก เครื่อง ออก เน็ตไม่ได้ ต้องเอา user ตัวเองไป login
  พอหลายเครื่องก็ไม่รู้ว่า login อยู่เครื่องไหน
  จะให้งานเครื่อง server อีก เครื่อง ก็ใช้ไม่ได้

 3. น.ส.ธริดา ศรีอำภรณ์ 59141796 ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ มันขึ้นแบบนี้คะ

  you might need to sign up with this network’s internet service provider to get access to the internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.