Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีม Helpdesk

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมในหัวข้อ การให้บริก …

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคค …

Read More »

ขอเชิญพนักงาน สาย ป. เข้าร่วมกิจกรรม “ค้นหา App ในใจคุณ เพื่อช่วยให้ชีวิตการทำงานใน มวล. ง่ายขึ้น”

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษาเพื่อหารือแนวทางร่วมกันในการจัดทำนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมมาตรการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเวิร์ดเพรส

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมมาตรการกำหนดสิทธิ์ผู้ใ …

Read More »

สถิติการใช้งาน Internet ตาม Application ที่ใช้งาน ย้อนหลัง 3 เดือน(ก.ค.-ก.ย. 2561)

 

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเปิดให้บริการแชทออนไลน์เพื่อเข้าถึงการบริการที่ฉับไว

 เพราะสำหรับเรา…คุณคือคนสำคัญเสมอ…     …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนพัสดุ จัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วยระบบการตรวจนับพัสดุด้วย Mobile Application “DpsAsset”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนพัสดุ  จัดประ …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาขีพจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้นักศึกษาสหกิจชั้นปีที่ 4

          เมื่อวันที่ 12 …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดอบรมระบบประเมินพนักงานสายวิชาการ เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2561

          ศูนย์เทคโนโลยีด …

Read More »